Wednesday, 27 July 2011

جوابیه ای به آقای آران کسروی در مورد انتقاد ایشان از آکسیون نانواییها
در ارتباط با پروژه پنج شنبه‌های اعتراضی " ما نان میخواهیم"؟؟؟
من نمیدونم این نوابغ سیاسی این همه استعداد رو از کجا دریافت کردند. این شعار یا این پروژه جدید به اسم "جنبش اعتراضی ما نان میخواهیم" یکی‌ از اجناس جدید این آشفته بازار فعالیتهای سیاسی ما ایرانیهاست که دست بدست داره تو این وسائل ارتباط جمعی‌ منجمله فیسبوک میچرخه. کسی‌ که مخترع این طرح هست و کسانی‌ که این طرح رو دارند تبلیغ میکنند آیا اصلا به عمق محتوای این طرح و تاثیرات آن فکر کردند؟؟؟

اصولأ شعارها و مطالباتی که در یک جنبش اعتراضی توسط مردم مطرح میشه، نشانگر و بیان کننده هم خواسته ها، نیاز‌ها و مطالبات اون مردمه، و هم میزان رشد و آگاهی‌ اون مردم رو نسبت به حق و حقوق خودشون میرسونه. ضمن اینکه بخش روشنفکر جامعه یا اپوزیسیون باید سعی‌ کنه با طرح شعارهای‌ مناسب به صورتی‌ ساده خواسته‌ها و مطالبات محوری، کلیدی و مهم مردم یک جامعه رو مطرح کنه و از این طریق به میزان آگاهی‌ مردم نسبت به این حق و حقوق پایمال شدشون اضافه کنه و در حقیقت مسیر این جنبش اعتراضی رو یک قدم به سمت جلو و بیشتر رادیکال شدن هدایت کنه. در اینکه بیش از ۸۰% مردم جامعه ایران به طروق گوناگون با فقر دست به گریبان هستند هیچ شک و تردیدی نیست، اما زمانی‌ که ما این شعار " پنج شنبه‌های اعتراضی و ما نان میخواهیم " رو به صورت یک شعار عمده در سطح جنبش مطرح می‌کنیم، یعنی‌ در شرایط فعلی مشکل نان مهمتر از مسائلی‌ از قبیل آزادی، دمکراسی، برابری، زندانیان سیاسی، شکنجه، اعدام و تجاوز می‌باشد. مخترع نابغه این شعار در حقیقت با مطرح کردن این شعار نان هم افکار مردم رو از مطالبات مهم و اساسی‌ منحرف کرده است، و هم میزان آگاهی‌ مردم نسبت به حقوق اساسی‌ آنها را به سطح یک مشکل نان تقلیل داده است. واقعا تاسف بار نیست که مثلا ۳۰۰ و اندی سال قبل مردم فرانسه شعار دادند آزادی، برابری یا همین مردم ایران ۳۲ سال پیش فریاد زدن استقلال آزادی، بعد الان بعد این همه جنایت این رژیم ما دامنه این خواسته‌ها و مطالبات مردم رو تقلیل بدیم و معطوف کنیم فقط به نان؟ این شعار برای جنبش اعتراضی اسپارتاکوس چند هزار سال قبل شاید شعار مناسبی بوده باشه، اما برای مردم ایران در شرایط فعلی‌ با عملکرد فاشیستی این رژیم یه شعار انحرافی و مضحک بیش نیست. در خاتمه باید به مخترعین نابغه این شعار بگم: تحلیل سیاسی دادن، جنبش اعتراضی مردم رو سمت و سؤ دادن، یکی‌ از وظائف کسانی‌ هست که آشنایی با علم علوم سیاسی یا زیر شاخه‌های این علم داشته باشند. تحلیل سیاسی دادن با نقالی شاهنامه در قهوه خونه فرق داره. متاسفانه باید بگم عملکرد این رژیم فاشیستی باعث شده که همه چیز اون معنا و مفهوم واقعی‌ خودشو از دست داده و نکات مهم و مفاهیم کلیدی و اساسی‌ به مقولتی لوث تبدیل شدند و هر کسی‌ به خودش اجازه میده به صرف خوندن ۴ خبر سیاسی خودشو تحلیلگر سیاسی معرفی‌ کنه و این آشفته بازار جامعه ایرانی‌ رو روز به روز تکمیل تر کنه و بخش زیادی از این امت ناا آگاه رو به دنبال خودش اینور انور بکشونه.
و حالا نقد من از کوتاه نوشته آقای اران کسروی
آقای کسروی کوتاه نوشته شما با کنایه نابغه های سیاسی شروع شده وسوال شما در این باب بوده که اینهمه استعداد از کجا آمده ؟دوست گرامی در جواب این سوال شما بعنوان عضوی از جنبش ملی ما هستیم باید بگویم که اولا کسی در این جنبش ادعای نابغه بودن نکرده وشما در جایی یا مکانی ویا بیانیه ای کلمه ای از نوابغ سیاسی در جنبش ملی ما هستیم نشنیده اید دوم اینکه اقلا من وشاید بیشتر دوستانم بارها وبارها از شما دوستان مخالف خواسته ایم که اگر طرحی مناسبتر وجامعتر وپویا تر را در چنته دارید رو کنید تا ماهم از آن با خبر شویم واز آن حمایت کنیم و در کنار شما دوستان که شاید مخالف هم باشیم جمع شویم وهمکاری کنیم تا آن طرح به نتیجه برسد ولی نه تنها جوابی داده نشد تنها وتنها فحاشی ویا کنایه وتهمت وتوهین شنیدیم واز طرح خبری نبود .پس دوست گرامی اگر ممکن است بجای انتقاد یک راه حل درست به ما ارائه دهید تا ما هم بیشتر به بدی واشتباه خود پی ببریم .اینکه شما ما را به کنایه نابغه سیاسی خوانده اید ما را نه از هدفمان دلسرد میکند نه اینکه متوقف ما احتیاج به همفکری داریم حتی اگر از طرف مخالمان باشد .چون هدف برای ما نجات ایران است وبس نه گروه و نه شخص .شما در جایی میگویید کسانی که مخترع این طرح بوده اند آیا به عمق ومحتوای این طرح وتاثیرات آن فکر کرده اند یا نه ؟
اولا آکسیون ما نان میخواهیم خوشبختانه نه از طرف کسانی که به خارج نشینان خوش نشین معروف شده اند مطرح شده است ونه از طرف افراد نا آگاه بلکه از طرف 6 نفر رهبران جنبش ما هستیم که در داخل ایران سکونت دارند وبسیار هم به همه اتفاقات داخل ایران واقفند پیشنهاد شد .این طرح نه به منظور مسخره کردن ویا توهین کردن به شعور مردم است نه به سخره گرفتن کار دیگر فعالان سیاسی.این طرح یک گام به هدف نزدیک شدن است یعنی مردم با تجمعشان در نانواییها می توانند همدیگر را بشناسند وبا همین زمینه تشکیل هسته های مقاومت شروع شود . مردمی را که 32 سال در ترس ودلهره وناتوانی وسردرگمی قرار گرفته اند در یک مکان جمع کند مکانی که احتمال خطر وخونریزی برایشان کمتر است و تلفاتی کمتر را بدنبال خواهد داشت. دوم اینکه آیا شما نتیجه این حرکت را که قبل از جنبش سبز شروع شده بود دیده بودید؟ که مردم با این حرکت توانستند حکومت را وادار به عکس العمل کنند وتعداد ونهای پلیس وماموران در جلوی نانواییها به حدا اکثر خودش رسیده بود وحتی به تعطیلی نانواییها می انجامید ولی مردم بازهم تجمع خودشان را در جلوی نانواییها ی دیگری ادامه میدادند ودر گوش هم زمزمه ما هستیم سر میدادند؟ من شما را رجوع میدهم به فیلمهایی که دوستان ما هستیم از جلوی نانواییها برای ما خارج نشینان با ترس ودلهره به خارج می فرستادند تا ما ببینیم ودر دل به نبودن در کنار آنها غبطه بخوریم.دوست گرامی آن زمانی این طرح نانواییها مطرح شد که مردم حتی به همسایه ودوست خود اعتمادی نداشتند واین کار توانست نور امیدی در دلها بیاندازد وتازه آنکه این ما به اصطلاح خارج نشینان نبودیم که به این طرح جان دادیم آن کسانی که جلوی نانواییها رفتند ودر کف دستشان ما هستیم مینوشتند و بهم نشان میدادند وبا عشق برای فقرا نان میخریدند ویا گل به نانواها هدیه می دادند این طرح را جان بخشیدند.
شما در جایی دیگر در همین مقاله کوتاه گفته اید که شعارها نشاندهنده ماهیت یک حرکت هستند وقتی ما فقط به خواسته نان میخواهیم متمرکز شویم آزادی ودمکراسی و....فراموش میشود بقول دوست گرامی من سروش سکوت چه کسی گفته که نان خواهی با اعتراض به فقر ونداری به معنی بی خیالی نسبت به آزادی ودمکراسی واین چیزهاست با عنایت به اینکه عمده مشکل اکثریت مردم ایران مسائل اقتصادی است واینکه این آکسیون نانواییها اقدامی آگاهانه است که میتواند مقدمه ای باشد برای سایر اعتراضات. و بازهم در جایی دیگر با کنایه اسم مخترع گرامی را بردید که میخواهد مردم را از مسیر مطالبات اساسی خود منحرف کند.آقای کسروی گرامی چه انحرافی زمانی که تجمع در مقابل نانواییها که یک خواسته ساده است وحتی حکومت را در مقابل آن آچمز میکند چون نمیتواند دلیلی برای دستگیری مردم داشته باشد چه انحرافی در آن میتوان دید ؟چه خواسته ای الان به نظر شما در ایران می تواند مهمتر از گرسنگی باشد که همین فقر وگرسنگی منشا و ریشه تمامی فسادها است.اگر شما فکر می کنید که مردم دوباره به خیابانها خواهند ریخت وبدون رهبری ویا یک هیئت هماهنگ کننده دست به انقلابی خواهند زد ویا بیخود جان عزیزشان را به هدر خواهند داد سخت در اشتباهید. مردم در سال 57 یکبار به اشتباه به دنبال عکس امام در آسمان ویکبار دیگر در دوسال پیش بدنبال موسوی وکروبی به خیابان آمدند وسرکوبگران هم بی رحمانه آنها را قلع وقمع کردند .این تجاوزات واعدامها که از دیروز و پریروز شروع نشده که الان باید به آن توجه شود انقلاب اسلامی نتیجه هزار وچهار صد سال غفلت وسرکوب ونماینده همان مردم سرکوب شده است.برای برگشتن به اعتماد به نفس گذشته وبازگشت به خویشتن خویش باید چکار کرد .من امیدوارم که شما دوباره این کلمات را به تمسخر نگیرید ومن را به نوستالژی نگری وعقب گرا یی متهم نکنید ما باید دوباره اعتماد مردم را به خودشان وقدرتشان جلب کنیم .باید دوباره نور امید در آنها بوجود آوریم وبا همین حرکتی که برای شما شاید مسخره به نظر آید مردم می توانند همدیگر بشناسند وروح دوباره ای در آنها دمیده شود.
  زمانی که به نظر شما این شعارها به زمان اسپارتاکوس برمیگردد و فقط درآن زمان می توانست کارساز باشد. من به نوبه خود اشکال را در همین می بینم چرا که خود ما شاید بخاطر نخواندن تاریخ وگذشته مان بارها وبارها در همین چاهی افتادیم که دیگران برای ما کندند. بله باید دنیای جدید وسیاست مدرن را بسیار خوب  شناخت .ولی اگر یک فرد انگلیسی بعنوان مثال در علوم سیاسی درس می خواند باید از ادبیات وگذشته واشتباهات تاریخی خود بیاموزد تا دوباره اشتباهات را تکرار نکند واگر راهی از طرف گذشتگان مثبت بود در همان راه قدم بردارد نه اینکه مثل ما ترکه ای بردارد برتن زخمی تاریخمان بکوبد که تو حرفهایی را که میزنی مربوط به زمان اسپارتاکوس است وبرای آن زمان بدرد می خورد .کشور ایران وتاریخ ما مدیون شاهنامه فردوسی است وما دین بزرگی به این مرد بزرگ تاریخ داریم وچقدر همه ما از او وداستانهایی که یکدنیا دانشگاه است آموخته ایم؟ ما چقدر از نخست وزیران وشاهان خود وگذشتگان خود میدانیم ؟چقدر از تاریخ دنیا میدانیم ؟این فقط نیست که شما شعار بدهید که دیگران با سیاست مثل نقالهای شاهنامه حرف وحدیث میزنند وباطل میگویند اگر کسانی این طرح را مطرح کرده اند نه از سر بی خردی بلکه با مطالعه وهمفکری به این نتیجه رسیده اند (با درنظر گرفتن شکل وانسجام مذهبی وسنتی کشور ایران )ونتیجه عملکرد آن در گذشته نه چندان دور موید آن بوده است .بنابراین شما بدون دلیل وسند چون خوشتان نمی آید نمی توانید حرفی را بزنید وبعد دیگران را به نادانی متهم کنید وخود را به دانستن بزنید .اگر این حکومت همانطور که شما می گویید فاشیستی است شما چه راه حلی برای مبارزه با آن به ما پیشنهاد می کنید من بی صبرانه منتظر شنیدن ودیدن پاسخ شما هستم. واینکه دوستان ما هستیم در ایران با مطرح کردن این طرح نمی خواستند که جلوی حرکتهای دیگران را بگیرند اگر شما و دوستان همفکر شما طرحی مفید برای نجات ایران داشته باشند مطمئن باشید ما در کنار شما خواهیم بود ودست یاری به شما خواهیم داد.دوست گرامی ما هرکس نیستیم من وشما و دیگران که دل برای ایران می سوزانند همه ایرانید ودلشان برای ملک و مملکت میسوزد بنابراین بجای سفسطه وسنگ اندازی جواب دهید
ما هستیم 
ما نان می خواهیم 

Saturday, 23 July 2011

ساده است بسیار ساده ما نان می خواهیم

نمیدانم چرا این جمله برای کسانی این چنین سخت ونامفهوم است .دوستان من وحتی چندین بار خود من در مقاله هایمان چه بصورت کوتاه وچه بلند در مورد این حرکت صحبت کرده ایم وحتی خود من درمورد موثر بودن حرکت ما نان میخواهیم نوشته ام.ولی کامنتهای مخالفین که برای من از همه چیزها مهمتر است بسیارمن را ناامید کرد همه این کامنتها را می خواندم وفقط سر تکان می دادم .جز توهین وفحاشی چیزی ندیدم .من احتیاج به این داشتم که بدانم چرا این دوستان با من وهمفکرانم مخالفند. ولی دوستان مخالف بجای مطرح کردن دلیل وراهی منطقی سعی در به فرع کشیدن مسئله داشتند وبحث را به مخالفتشان با آقای شهرام همایون سخنگوی جنبش ما هستیم  میکشیدند وآن هم جز توهین و دشنام وحمله  چیز دیگری نبود .خوب بهرحال در بیشتر کشورهای دنیاهمیشه هستند افرادی با نظرات مخالف در مورد موضوع مورد بحث در پارلمان ویا مسائل مورد طرح در جامعه ولی مردم عادی بسیار متمدنانه وبراساس واسلوبی به بحث در آن موضوع می پردازند تا به یک نتیجه نهایی برسند وحتی اگر هم آن نماینده ویا گروه نتواند جوابی قانع کننده به پرسشگران بدهند آن گروه مخالف دست به فحاشی وتوهین برنمیدارند ودر نهایت نیز آن موضوع به رای گیری میرسد.ولی تنها در کشورهایی نظیر ماست که خدا نکند از طرف کسی موضوعی مطرح شود همیشه کار به فحاشی وتوهین میرسد وبجای یک نقد ونظر منطقی کار به  فرع وانحراف کشیده می شود طوری که به اصل مطلب توجه نمی شود .دوستان من در مقاله هایشان بارها اعلام کرده اند که از دوستان مخالف می خواهیم که نظراتشان را بدون توهین وفحاشی به معرض بحث بگذارند تا ماهم بدانیم چیست واگر مناسب باشد ما هم از طرحهای مقابله آنان با حکومت حمایت کنیم. ولی این اتفاق  نه تنها نیافتاد بلکه حمله و هجمه به طرح نانواییها با شدت انجام گرفت.البته این اتفاق تازه ای نبوده ومن خودم بعنوان عضوی از جنبش ما هستیم کم وبیش با این برخوردها آشنایم وبسیار دیده ام.ولی دوستان مخالف من این را بدانید تا شما جوابی قانع کننده ومستدل در اختیار ما نگذاشتید نمی توانیم بدانیم شما برای یک حرکت اعتراضی چه راهی مثبت وموثر پیشنهاد می کنید .ما نان می خواهیم راهی بسیار ساده وتاثیر گذار وهمه گیر در بین تمامی قشرهای جامعه است جامعه ایران یک جامعه ای است که از لحاظ معاش بسیار وابسته به نان است ونان تنها راه سیر کردن خانواده محسوب می شود. مردم با تجمع در نانواییها واعتراض به گران شدن نان می توانند حرکتی متمرکز وبدون خونریزی داشته باشد. نان می خواهیم حرکتی مفید برای شناسایی وجمع شدن دوباره دوستان است .دوستانی که در اثر همین سرکوبهای متاثر از جنبش سبز پراکنده شدند و دچار ترس ونگرانی وسرگردانی شده اند.حتی در صورت این چنین تجمعاتی نیز اگر سربازان گمنام امام زمان هم به این حرکت حمله کنند ومردم را مورد بازخواست قرار دهند مردم به سادگی می توانند بگویند ما نان می خواهیم همین وبس .چیزی که مخالفان در نظر ندارند این است که بعد از سرکوب وحشیانه وحرکت مزورانه اصلاح طلبان بسیاری از مردم خود را از صحنه کنار کشیدند وآنهایی هم که توانی برای مبارزه داشتند یا فراری شدند ویا در زندانها با احکام طویل المدت گرفتار شدند ویا به جوخه های اعدام سپرده شدند .مردم اکنون در این جو سنگینی که حاکم شده تنها از راه های بسیار ساده ولی موثر می توانند دوباره آن اعتماد به نفس وقدرت خود را بازیابی کنند وبه نفس حرکت خود که همانا اتحاد است نزدیک شوند. یکی از اینها می تواند صف نانواییها باشد .بازهم من بعنوان یکی از اعضای جنبش ملی ما هستیم از دوستان و مخالفان خواهش می کنم که بجای سنگ اندازی اولا اشکالات این طرح را بدون توهین وفحاشی برای ما روشن کنند ودوم اینکه اگر خود راه حلی موثری را می شناسند برای ما بازگو کنند. تا بتوانیم با همکاری در حرکتمان محکمترو قدرتمندانه تر قدم برداریم. ما باید بدانیم آنچه که مهم است ایران است وبس نه فرد واشخاص .ما دوست داریم که با تمامی افراد از هر گروه ودسته وحزب که برای آزادی ایران فکری ونظری دارند دست یاری دهیم و با آنها همراهی کنیم چه فرقی میکند اگر یک کمونیست نظری سازنده برای ایران داشته باشد و ما بتوانیم به آنها کمک کنیم تا به نظرشان نزدیک شوند وچه مهم که یک طرفدار پادشاهی با همفکری خود در این جهت همیار باشد ویا یک طرفدار جنبش سبزهمراه وهمفکر. بنابراین بیایید همراه وهمکار باشیم  دشمن اصلی ما در جای دیگر است هدف را گم نکنیم .همیشه  خواسته اند ما را با کلمات از هم جدا کنند به اسم مسیحی وبهایی وکمونیست ومجاهد و شمالی وجنوبی ودهاتی وشهری .ما باید این سد را بشکنیم واز این دایره محتوم ساخته شده دشمن خارج شویم. پس تا نظر سازنده دیگر با همین جمله به این سادگی می گوییم ما نان می خواهیم بسیار ساده است . ما نان میخواهیم بیایید با هم همراه شویم وسنگ اندازی نکنیم به پیروزی راهی نیست .همتی می خواهد    

Thursday, 14 July 2011

من با توام

تو یک نفری...نه!بیشماری
هرسو که نظر کنم تو هستی!
یک جمع بهم گرفته پیوند
یک جبهه ی سخت بی شکستی
این دوبیت از شعر زیبای سیمین بانو بهبهانی است که بی شک به موضوع مورد بحث من بسیار نزدیک است .وقتی سخنگوی جنبش ملی ماهستیم بار دیگر آهنگ زیبای ما هستیم را سر داد ومردم را دعوت به جلوی نانواییها کرد شادی وشعفی بس شگرف دوباره وجودم را گرفت .آنچنان که سروده ها وشعرهای آن زمان که دوستانمان در ایران برای این حرکت می ساختند در ذهنم دوباره رژه رفت .بعد از دوسال سکون وسکوت وتحیروسردرگمی وسرکوب بیرحمی که بر ما ملت چیره شد این نوا دوباره می تواند ققنوسهای ایران را بار دیگر از خاک بلند کند وتوانی دیگر به پیکره خسته وزخم خورده ملت ایران بدهد.طرح نانواییها یکی از بهترین وتاکتیکی ترین روشهایی است که می تواند دوباره گروهها ودسته های پراکنده مردم را به گرد هم در آورد .مردم با ایستادن در صف نانواییها وطویل کردن آن می توانند دوستان بیشتری را به جمع خود دعوت کنند. این حرکت یک حرکت صنفی ومتعلق به یک گروه وطبقه خاصی نیست .همه اقشار مردم را از کوچک وبزرگ از دانشجو تا مدیر کارخانه از زن خانه دار تا کارمند اداره از معلم تا کارگر در برمی گیرد وبدین وسیله  می تواند حرکتی همه گیر شود .مردم برای نانی که امروز حتی خریدینش بسیار سخت می نماید بطور نمادین در کنار یارانشان به گرانی اعتراض می کنند و به سرکوبگران واشغالگران  نشان می دهند که ما هستیم تا ظلم وناروایی را از این ملک وسرزمین برکنیم .ما هستیم تا دوباره زندگی نوین وشادی برای هموطنانمان به ارمغان آوریم. ما هستیم تا دیگر کودکانمان به کار کشیده نشوند واز سو تغذیه نمیرند .ما هستیم تا زنان ما خود فروشی نکنند وپدرانشان آنها را به افغانستان وپاکستان ودوبی نفروشند .ما هستیم تا  ثروت ملت برای ملت هزینه شود نه برای خریدن اسلحه برای لبنان وفلسطین .ما هستیم تا دوباره افراد بی لیاقت به حکومت نرسند .وما هستیم تا دوباره تاریخ پر افتخار ایران را زنده کنیم وایرانی قوی ودوست با تمامی دنیا بسازیم .باید دوباره گلهای خنده را در کشور رویاند وجشن وسرور برپا کرد وبه یاد از دست رفتگان وکسانی که برای میهن جان باختند مراسم زیبایی که در شانشان می باشد برپا نمود.باید با ما هستیم یاد وخاطره افراد وبزرگانمان که هرکدام خدمتی برای این مرز وبوم کردند را پاس داشت وبه کودکان یاد داد که می شود ستارخان وپروینی دوباره شد می توان مصدق ورضاه شاه بود ومی توان انسان بود وبرای ایران حرکت وتلاش کرد پس بیایید تا در آنچه که در توان داریم برای آگاه کردن دوستان ویارانمان دست به دست هم دهیم ودر این حرکت شرکت کنیم وبر بیداد بشوریم وفریاد برآوریم که ما هستیم.در آخر شعر زیبای سیمین بانو بهبهانی را می گذارم که همه دوستان از آن لذت ببرند.
پاینده ایران وایرانی
من با توام ای رفیق
همراه تو پیش می نهم گام
در شادی با تو شریک هستم
بر جام می تو میزنم جام

من با توام ای رفیق!با تو!
دیری است که با تو عهد بستم
همگام توام, بکش به راهم
همپای توام بگیر دستم

پیوند گذشته های پررنج
اینسان به توام نموده نزدیک
هم بند تو بوده ام زمانی در یک قفس سیاه وتاریک

رنجی که تو برده ای ز غولان
بر چهر من است نقش بسته
زخمی که تو خورده ای ز دیوان
بنگر که به قلب من نشسته

تو یکنفری ...نه!بیشماری
هر سو که نظر کنم تو هستی!
یک جمع بهم گرفته پیوند
یک جبهه سخت بی شکستی

زردی؟نه!سفید؟نه!سیه؟نه!
بالاتری از نژاد و از رنگ
تو هر کسی و زهر کجایی
من با تو, تو با منی هماهنگ